Mission

Följ den här missionsbloggen med ungt fokus! http://missionsmyrna.wordpress.com/ 

På Instagram: följ Smyrnamission
På Facebook går uppdateringarna ut via Smyrnaung

 

Bed för minst nådda folk     Läs mer!

Smyrnas missionsverksamhet finns i flera länder, klicka på Länkarna för respektive land här till vänster.

 

 

Missionskallelsen

"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." (Matt 28:18-20)

stefan 5837

Stefan Rizell missionsansvarig

Smyrnakyrkan har ett missionsråd och Arbetsgrupper för samordning och genomförande av den internationella missionen som bedrivs från församlingen. Stefan Rizell har tidigare arbetat med länderna och folken i främst Ryssland och Centralasien.