Verksamhet

Hjärtat i Smyrnaförsamlingens liv är gudstjänsterna. Förutom barnsamlingar, ungdomsgudstjänster och internationella samlingar möts församlingen varje söndag klockan elva i den stora gemensamma gudstjänsten. Oavsett vilka som medverkar står gudsmötet i fokus.

Smyrna har en omfattande verksamhet som vi har valt att dela in i olika områden: Barn, Ungdom, Hemgrupper, Media, Mission, Musik, Omsorg, Kafé Smyrna, Smyrnagården och Smyrna Second Hand.

Förhoppningsvis hittar du här det du söker.

Det finns inga artiklar i denna kategori. Om det finns underkategorier på den här sidan kan de innehålla artiklar.