Småskrifter

I dessa skrifter ges en vägledning i den kristna trons grunder.
De är en utmärkt läsning för den som snabbt och enkelt vill läsa på i grundläggande bibelfrågor.

Varje häfte kostar 40 kr/st.
Kontakta Malin Nyström för att köpa häften.

bok1

Helande

Frågan om sjukdom och helande hör till dem som människan brottats mycket med under historien.
Tron på Guds löften och den som ännu väntar går hand i hand.

   
bok2

Andliga ledare

Andligt ledarskap handlar inte bara om dem som har en offentlig ledarroll.
Hur känner man igen en god
andlig ledare?

   
bok3

Bibelsyn & Bibelbruk

Hur förhåller vi oss till Bibeln i en tid när omgivningen betraktar den som vilken bok som helst?
Praktiska råd för den personliga läsningen.

   
bok4

Homosexualitet & kristen tro

Här sätts frågan om homosexualitet in i ett större sammanhang.
Hur kan den kristna församlingen hitta en väg att förena trohet mot sina källor med kärlek och barmhärtighet mot människor med en homosexuell inriktning?

 

Vem står bakom?
Teologiska nätverket i pingst står bakom den nya skriftserien
"Trons hemlighet".

Det teologiska nätverket inom pingst består av både teologer och föreståndare inom pingst.
Tanken bakom nätverket är att det ska ges tid att sätta sig in i och formulera tankar inom olika
teologiska frågor.