Kafésamtal med Joel Halldorf och Olof Djurfeldt

Joel Halldorf är docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet och högskolelektor på
Teologiska högskolan Stockholm, samt medarbetare på Expressen Kultur och ledarskribent på tidningen
Dagen. Han har tidigare publicerat en rad böcker, bland annat Av denna världen? och Kyrkan på torget.
 
Välkommen till Smyrna
27 september kl 19