Exodus- Vägen till Frihet

Exodus fyrkant hemsidan

En av våra mest uppmärksammade predikoserier var den om Josef som hölls 2015. Bibelns längsta sammanhållna berättelse om en svårt splittrad familjs väg till förlåtelse och försoning gick verkligen på djupet hos många. Nu kommer den naturliga fortsättningen på den serien.
Om Josefserien handlade om vägen till försoning, så handlar det nu om vägen till frihet. Om Josef var Gamla Testamentets längsta berättelse så är Exodusberättelsen nog Gamla testamentets mest kända, mest omskrivna och mest filmatiserade. 

Exodus serien följer de 15 första kapitlen av andra Moseboken, (”Exodus” i den latinska Bibeln). Det har gått fyrahundra år och Egypten har fått en ny farao "som inte kände till Josef”. Nu följer vi det förslavade judafolket och deras ledare, syskontrion Moses, Aron och Miriam  i deras desperata kamp för frihet. Här får vi se hur Gud står på de förtrycktas sida, hör deras rop och börjar agera. Hur en familj utsätts för ett fruktansvärt hot men Gud vänder det till att ta dem i bruk för frihetens syfte. 

Berättelsen är full av dramatik och övernaturligheter. Här brinner busken, men brinner inte upp, här kastas staven och blir en orm, här blir floden till blod, och här delar sig havet. Mitt i allt detta får vi veta vem Gud verkligen är, men också lära känna oss själva som människor. Vi får känna igen oss känsla av otillräcklighet och tvivel, inse vår benägenhet att hellre fly än att stanna och kämpa, förfasas över hur kapabla vi människor är till bottenlös ondska, men också upptäcka hur vi kan få samarbeta med Gud i kampen mot ondskan.  

Framför allt får vi  veta vad Gud vill mer än något annat, nämligen människans befrielse. 

Välkommen att följa oss i åtta gudstjänster.

Söndag 26 februari kl 11
”Från Paradis till Slaveri”
kapitel 1

Söndag 5 mars kl 11
 ”Det börjar alltid med familjen”
kapitel 2

Söndag 12 mars kl 11
 ”Befriaren presenterar sig”
kapitel 3

Söndag 19 mars kl 11
 ”Att bli redskap för befrielsen”
kapitel 4

Söndag 26 mars kl 11
”När hoppet känns som ett halmstrå” 
kapitel 5 – 6:13

Söndag 2 april kl 11
”Sången om Frihet”
kapitel 15:1-22

Söndag 9 april kl 11
”Frihet utan kompromiss” 
kapitel 7-11

Långfredag 14 april kl 11
”Beskydd och befrielse under Blodets tecken” 
kapitel 12-14