MÖT 2017

mot 17

MÖT är en musikkonferens där sångare och musiker kan mötas.
Konferensen arrangeras av Smyrna Göteborg och Pingst för att stärka den
musikaliska kreativiteten och för att vara en årlig musikalisk mötesplats för alla.

MÖT står för Musik Överlåtelse och Tro och dessa tre vill vi ge utrymme för.
Vi vill ge utrymme för spännande och innehållsrika storsamlingar, efterföljande samtal,
den informella fikastunden, konserten, i nattvarden, i gudstjänsten.

Nya musiker får möta erfarna musiker. Nya sånger blandas med äldre.

Välkommen att vara med!

www.möt.info