Tillgänglighet

RÖRELSEHINDER

Lokaler tillgängliga med rullstol:
Kyrktorg med café
Nås direkt utifrån via stora entrén. Ytterdörrarna kan öppnas helautomatiskt, via tryckplattor eller manuellt via reglage i receptionen (informationsdisken).
Stora kyrksalens nedre plan
Nås direkt från kyrktorget via två ingångar, en till vänster och en till höger. Från kyrktorget lutar golvet nedåt hela vägen fram i kyrksalen. Sittplatser med utrymme för rullstolar finns längst bak i hela kyrksalens nedre plan. längst fram i båda sidosektionerna samt halvvägs fram i vänster sidosektion.
Toaletter
Rullstolstoalett med skötbord för vuxen finns på entréplan vid kyrktorget. Där finns taklyft för upp till 200 kg. Lyftsele finns att låna hos våra värdar. Dimmer finns till takbelysningen.
Församlingsvåningen plan 2
Nås från kyrktorget via hissen
Cafévåningen plan 3
Nås från kyrktorget via hissen

Nedsatt hörsel

Lokaler med teleslinga (för detaljerad information se anslag i aktuell lokal):
Stora kyrksalen plan 1 (nedre plan)
Större delen av mittsektionen i nedre plan.
Stora kyrksalen plan 2 (läktare)
Mittsektionen framför gången
Församlingsvåningen

Övrigt:
Storbild
I stora kyrksalen visas sångtexterna och en del bibeltexter på storbildsskärm vid nästan alla söndagsgudstjänster. I övriga lokaler och offentliga gudstjänster används overhead sporadiskt.

Nedsatt syn

Storbild
I stora kyrksalen visas sångtexterna och en del bibeltexter på storbildsskärm vid nästan alla söndagsgudstjänster. I övriga lokaler och offentliga gudstjänster används overhead sporadiskt.

Allergi

Doftallergi
Ingen doftfri zon finns, men bästa området för en doftallergiker bör vara längst upp på stora läktaren.

Svårt att förstå

Be församlingsvärdarna på kyrktorget om hjälp!