Smyrnas historia

Smyrnas historia i korthet

- Församlingen bildades 1922. En tisdag kväll den 14 november samlades 123 av dåvarande Betelförsamlingens medlemmar för att starta en ny församling. De ville ha en fri församling efter Nya Testamentets modell. Man beslutade också att den skulle heta Smyrna.

- 1923 invigdes den första egna lokalen. Först höll församlingen sina möten i Arbetarföreningens hus, medan de iordningställde en mindre lokal för ca 100 personer i sin egen fastighet. Den kallades Trekanten p.g.a. sin form.

- 1924 blir Ivar Claesson föreståndare. Man bygger också ny kyrkolokal på 2:a våningen i sin fastighet som rymmer 700 personer.

- 1925 startas en fyra veckors lång bibelskola för evangelister.

- 1928 startar bokhandeln. Man börjar också med friluftsmöten i Slottsskogen. Församlingssystrar anställs.

- 1935 blir Smyrna och Salemförsamlingen ett. Salemförsamlingens 188 medlemmar går med i Smyrna.

- 1936 köper församlingen Parkgatan 1.

- 1937 köper församlingen ett sommarhem i Gråbo.

- 1938 köper församlingen Parkgatan 3.

- 1941 är nya kyrkan klar. Andra världskrigets utbrott 1939 försvårade kyrkobyggandet, men 1941 invigs den nya kyrkan. Smyrnakonditoriet startar.

- 1942 blir Allan Törnberg föreståndare.

- 1943 Sionförsamlingen, Hagens friförsamling och Fria Evangeliska församlingen ansluter sig till Smyrna. Sammanlagt 550 nya medlemmar. Medlemsantalet närmar sig 3000.

- 1944 börjar församlingstidningen Vår Tro komma ut.

- 1945 blir Harald Gustafsson ny föreståndare.

- 1951 var en väckelse tid. Församlingen fick be med många människor till frälsning och antalet döpta det året var 229 st. Man började med tältmöten i centrala Göteborg för första gången.

- 1962 köper församlingen Jernholmen.

- 1967 blir Helge Lundberg föreståndare.

- 1976 blir Bertil Olingdahl föreståndare.

- 1979 sätter Smyrnas närradio igång. Efter ett halvår sänder man 11 timmar i veckan, till största delen andakter och gudstjänster.

- 1982 Kyrkan byggs om. En ettårig bibelskola startas.

- 1988 Jack-Tommy Ardenfors blir föreståndare.

- 2006 Urban Ringbäck blir föreståndare efter en tid som ställföreträdande föreståndare under Jack-Tommys sjukskrivning.