Ge en gåva

VISA/MasterCard/Bank
För att ge en gåva till Smyrnakyrkan via internet  klicka här (nytt fönster öppnas).

 

SWISH
Enkel, tillgänglig och snabb banköverföring
Många av oss har redan de förutsättningar som krävs för att tjänsten ska kunna utföras, nämligen:
1.    Mobilt bank-ID 
2.    Swish applikation

Församlingens Swishkonto är: 123 588 1644.
För dig som på något sätt vill rikta gåvan, är det viktigt att precis som tidigare meddela det i överföringen. (T.ex. barn, ungdom, mission, Smyrna centralt, omsorg osv.)

Varje enskild överföring kostar 2:-. Det vill säga, inga bokningskostnader, ingen terminalhyra, inga kortavgifter.
Skillnaden mot en överföring som görs över bankdisken är att du där kan vara anonym.
När man utför en swish överföring kommer kontohavarens namn att synas hos mottagaren.

 

Autogiro
För anmälan till autogiro, klicka här (nytt fönster öppnas).

 

Investera aktieutdelning?
Som aktieägare i börsbolag eller som delägare i fåmansbolag, kan du skänka din aktieutdelning till Smyrna.
Då Smyrnakyrkan är en skattebefriad, ideell organisation med allmännyttiga ändamål, så går hela aktiegåvan, oavkortat till församlingen.

En tusenlapp som efter avdragen kapitalskatt ger aktieägaren 700-800 kr, förblir 1000 kr om den istället skänks till kyrkan. Detta innebär att din gåva har ökat upp till 43 procent...
Så här fungerar det vid aktieutdelning i börsbolag:
1. Skriv ut blanketten Anmälan om Rättighetshavare, för aktieutdelning i börsnoterade bolag.
2. Fyll i blanketten. Gör Smyrnaförsamlingen till mottagare (rättighetshavare) och bestäm vilken/vilka aktieutdelningar som ska doneras samt hur mycket.(Smyrnakyrkans uppgifter är redan ifyllda)
3. Kontakta din bank eller fondkommissionär och be dem administrera blanketten hos Euroclear (f.d. VärdePappersCentralen), så att den registrerats senast en vecka före bolagsstämman i det utdelande börsbolaget.

…. Och vid aktieutdelning i Fåmansbolag
Ett fåmansbolag är ett bolag, där fyra personer eller färre, äger mer än 50 procent av bolaget. 
Som privatperson bosatt i Sverige och ägare av fåmansbolag, har du rätt att skänka hela eller delar av utdelningen från fåmansbolaget till hjälporganisationer – Skattefritt!!

Bolagets styrelse måste före stämman upprätta ett aktiebrev med tillhörande utdelningskuponger. Ingen registrering är formellt nödvändig på samma sätt som gåva från börsaktier, men det rekommenderasatt givaren upprättar och säkert arkiverar dokumentation, såsom aktiebrev, kuponger, gåvobrev samt handlingsplan (beskriver gåvomottagare, gåvans storlek, tidpunkt, frekvens, etc.) som bevis vid revision.

Efter stämman men innan utbetalning sker, ska du överlåta utdelningskupongen till Smyrnakyrkan. Detta gör du genom att upprätta ett gåvobrev och även informera bolaget om överlåtelsen. Kontakta din bank för att få hjälp med att upprätta ett gåvobrev.

För ytterligare frågor rekommenderar vi att du tar kontakt med din bank, revisor eller jurist.
Du är också välkommen att höra av dig till Smyrnakyrkan: Inger Olsson.

 

Nedan beskrivs några av de olika sätt du kan välja att märka din gåva med:

Församlingens verksamhet
Ge till församlingens verksamhet och gåvan används där det behövs bäst just nu.

Mission och U-hjälp
Här används gåvan i vårt missionsarbete och till specifika u-hjälpinsater. Läs mer om detta arbete under mission.

Socialt arbete
Gåvor till vårt sociala arbete används till sjuk- o hembesök mm.

.

ge_en_gava_vinter

ge_en_gava_talare

ge_en_gava_jul.jpgge_en_gava_Barn_i_skolan_komp